Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Halyk Group

АҚ «СК «Халык»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 99,99%
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, А05А1В9 (050008) Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В»-үй
Қызмет түрі: Сақтандыру қызметі

www.halyksk.kz
АҚ «Халык-Лизинг»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: 050000 Алматы қ, Масанчи к-сі, 26
Қызмет түрі: Лизинг

www.halykleasing.kz
АҚ «Halyk Finance»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: A05A1B9, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В»-үй, 5 қабат
Қызмет түрі: Бағалы қағаздар нарығындағы қызмет

www.halykfinance.kz
АҚ «Казтелепорт»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: A05A1B9, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В»-үй 11 қабат
Қызмет түрі: Телекоммуникациялық қызметтер көрсету

www.kazteleport.kz
ААҚ «Халык Банк Кыргызстан»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: 720033, Бишкек қ, Фрунзе к-сі, 390
Қызмет түрі: Банк қызметі

http://www.halykbank.kg/
АҚ КБ «Москоммерцбанк»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: Ресей Федерациясы, 119017, Мәскеу қ., Малая Ордынка к-сі, 20 үй, 1 құрылысы
Қызмет түрі: Банк қызметі

http://hbank.ru/
АҚ «Халык-Life»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В»-үй
Қызмет түрі: Сақтандыру қызметі, өмірді сақтандыру

http://halyklife.kz/
АҚ «Халык Проект»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: A05A1B9 Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Абай даңғылы, 109 «В»-үй
Қызмет түрі: Күмәнді және үмітсіз активтерді сатып алу

http://www.halykproject.kz/
АҚ «Халык Банк Грузия»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: Грузия, Тбилиси қ., 0160, Шартава к-сі, 40
Қызмет түрі: Банк қызметі

http://halykbank.ge/
АҚ «Казкоммерц Секьюритиз»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: A05A1B9, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Н. Назарбаева даңғ., 240 Г, БО «CDC ONE», 10-11 қабат
Қызмет түрі: Бағалы қағаздар нарығындағы қызмет

https://kazks.kz/
ЖАҚ «Казкоммерцбанк Таджикистан»
«Қазақстан Халық банкі» АҚ-ның қатысу проценті: 100%
Мекенжайы: Тәжікстан Республикасы, 734012, Душанбе қ., Айни к-сі, 24а
Қызмет түрі: Банк қызметі

http://www.kkb.tj/