Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Банктерге инкассалау

ҚР Ұлттық Банкінен құндылықтарды жеткізу
Құндылықтарды түнгі уақытта, демалыс және мереке күндері сақтау
Банкоматтарды, төлем терминалдарын, автоматтандырылған депозиттік машиналарды, nights-box, өздігінен нақыштағыш машиналарды инкассалау
ҚР бүкіл аумағында «Есіктен есікке дейін» құндылықтарды жеткізу
Ұшақ бортынан құндылықтарды қабылдау және банкке жеткізу

Қауіпсіздік кепілдігі

Клиенттермен жасалған шарттар талаптарын құпияда ұстау, ақпараттың сыртқа шығуы жағдайларын болдырмау
Жоғары кәсіби дайындығы бар персоналдың мінсіз жұмысы
Персоналдың қауіпсіздігін және құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету жөніндегі нұсқаулықтарды қатаң сақтау
Инкассаторларды заманауи қару-жарақ түрлерімен және жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз ету
Құндылықтарды шұғыл хабардар ету жүйелерімен жабдықталған заманауи брондалған арнайы автокөлікте тасымалдау
GPS бақылау жүйесін, заманауи радиобайланыс және бейнебақылау құралдарын пайдалана отырып, маршруттардағы инкассаторлар мен арнайы автокөлік бригадаларының жұмысын тұрақты бақылау

Тарифтер

Қызметтерге тарифтер сараланған және келесіні ескере отырып жеке белгіленеді
Қызмет көрсетілетін объектілер саны
Қызмет көрсету объектісінің қашықтығы
Тасымалданатын құндылықтар көлемі
Құндылықтарды сақтау қажеттілігі
Объектілердің, оларға кіреберістердің және жүру маршруттарының орналасу ерекшеліктері
Өзіне-өзі қызмет көрсету құрылғыларын инкассалау ерекшеліктері
01
Количество обслуживаемых объектов Клиента
02
Времени, затрачиваемого на оказание услуги (удаленность точки обслуживания от подразделения инкассации и обслуживающего банка)
03
Объем перевозимых наличных денег или других ценностей
04
Количество сопровождающих инкассаторов (бригад), особенности маршрута, характеристики подъездов к объекту инкассации
05
Периодичность и время (утро, поздний вечер и т.д.) оказываемых услуг
06
Вид перевозимых ценностей (банкноты, валютные ценности, разменная монета, ценные бумага и т.д.)
Количества обслуживаемых объектов
Удаленности объекта обслуживания
Объема перевозимых ценностей
Необходимости в хранении ценностей
Особенностей расположения объектов, подъездов к ним и маршрутов следования
Специфики инкассации устройств самообслуживания